Toegankelijkheid

Uw Zorg Online en BeterDichtbij zetten eerste stap in samenwerking

Meer (digitaal) gemak in de eerstelijns zorg én ziekenhuiszorg.

De veelgebruikte diensten Uw Zorg Online en BeterDichtbij starten een samenwerking voor meer gemak voor de zorg. De eerste stap is een koppeling tussen de twee diensten, waarmee patiënten in Uw Zorg Online ook eenvoudig BeterDichtbij kunnen gebruiken. Andersom is in de BeterDichtbij patiënten-app de dienst Uw Zorg Online nu direct te vinden. “Als je zorg nodig hebt, wil je dat de dienstverlening makkelijk is ingericht voor je. Door deze samenwerking verbinden we de digitale eerstelijnszorg aan de digitale ziekenhuiszorg, dit helpt patiënten in hun zorgtrajecten,” licht Godfried Bogaerts, algemeen directeur van BeterDichtbij, toe.Beterdichtbij logo

Uw Zorg Online is de digitale voordeur van 40 procent van de Nederlandse huisartsen en voor meer dan 5.000 eerstelijnszorgpraktijken. BeterDichtbij is het landelijke communicatieplatform dat bij meer dan 50 grote zorgorganisaties wordt ingezet, met name bij ziekenhuizen, en ook steeds vaker bij thuiszorgorganisaties, revalidatiecentra en GGZ-organisaties. Een groeiende groep Nederlanders gebruikt Uw Zorg Online en BeterDichtbij allebei, zo merkten de diensten op.

Een andere belangrijke aanleiding om de samenwerking te starten, is het thema regionalisering. Hierdoor gaat zorg steeds vaker in netwerken tussen zorgorganisaties plaatsvinden. Als patiënten digitale diensten van de ene en de andere zorgorganisaties geïntegreerd in kunnen zetten, draagt dit bij aan deze netwerkzorg.

Meer gemak voor patiënten

“Digitale zorg gaat niet om apps of techniek. Uiteindelijk draait het om de waarde daarachter voor patiënten én zorgverleners. Het moet mensen helpen om grip te krijgen op hun zorgtraject of in het geval van zorgverleners om fijn en efficiënt te kunnen werken. Daarom is het voor ons ook geen doel om zoveel mogelijk mensen de BeterDichtbij app te laten gebruiken,” aldus Bogaerts. “Onze ambitie is meer gemak voor iedereen in de zorg via digitaal contact. En dat we dit nu ook mogelijk maken via een veelgebruikte dienst als Uw Zorg Online, is voor ons van grote waarde.”

De samenwerking met Uw Zorg Online past binnen de visie van BeterDichtbij om door te ontwikkelen naar een landelijke dienst voor digitale communicatie. Hiervoor zijn al samenwerkingen met o.a. thuismeetoplossing Luscii, EPD-leverancier ChipSoft, HIS leverancier PharmaPartners en landelijke initiatieven vanuit de zorgsector als Zorg bij jou (initiatief van Santeon).

Zorg voor iedereen bereikbaar

Uw Zorg Online gelooft in digitaal toegankelijke zorg voor iedereen in Nederland. Samen met zorgverleners bouwt de dienst aan het makkelijkste en meest complete platform om zelf zorg te regelen. “De kracht nu van digitale zorg zit niet zozeer in nieuwe oplossingen bedenken, maar om zorgpraktijken te helpen om de bestaande oplossingen en middelen goed in te zetten en te zorgen voor een goede digitale dienstverlening. Adoptie is het sleutelwoord,” aldus Wieger Vos, directeur Uw Zorg Online.

De samenwerking met BeterDichtbij sluit aan bij het inzetten van beschikbare oplossingen in de markt, om tot een steeds completer platform voor digitale zorg te komen.

Verdere integratie van functionaliteit

De volgende stap in de samenwerking tussen BeterDichtbij en Uw Zorg Online is onderzoek naar de mogelijke integratie van de twee diensten. “Kunnen we het mogelijk maken dat patiënten ook via de BeterDichtbij app zelf digitaal contact kunnen leggen met hun huisarts? Of kunnen we BeterDichtbij gesprekken van patiënten met bijvoorbeeld het ziekenhuis in de Uw Zorg Online app weergeven?” licht Wieger Vos toe. “Consumenten krijgen zo de vrijheid om zelf de digitale dienst te gebruiken die voor hen het prettigste is bij elk type zorg. Zo kunnen digitale services in de zorg verder schaal krijgen, wat ook de doelstellingen uit het IZA zal ondersteunen.”

Over Uw Zorg Online

Uw Zorg Online biedt digitale toepassingen voor het ontzorgen van zorgverleners. Met ruim 3 miljoen gebruikers zijn is dit hét zorgplatform van Nederland. Met gemak voor zowel patiënten als zorgverleners.

Uw Zorg Online heeft een bewezen staat van dienst met ruim 20 jaar ervaring in het creëren van eenvoudig te beheren professionele praktijkwebsites. Ook biedt de organisatie sinds enkele jaren een volledige patiëntenomgeving met digitale zorgtoepassingen voor zowel huisartsen als apotheken.

Over BeterDichtbij

BeterDichtbij is een initiatief van alle ziekenhuizen gezamenlijk in Nederland. De vereniging Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ) en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) zijn de belangrijkste participanten in het bedrijf achter het BeterDichtbij platform. De ziekenhuizen nemen het voortouw in de continue doorontwikkeling van de dienst en digitaal contact in de zorg, voor alle Nederlanders. Op dit moment wordt het digitale platform ingezet bij ruim 50 zorgorganisaties en door 25.000 zorgverleners.

BeterDichtbij is recent uitgebreid met de module BeterDichtbij Collega, waarmee ook eenvoudig digitaal contact tussen zorgorganisaties onderling mogelijk is geworden.