Toegankelijkheid

Storingen

Bekijk actuele storingen op de storingspagina.

Meest gestelde vragen

We helpen u graag op weg met uw vragen over Uw Zorg online!

Een PGO staat voor ‘persoonlijke gezondheidsomgeving’, een digitale omgeving voor de patiënt. De Patiëntenfederatie Nederland en de overheid hebben in Nederland het MedMij-afsprakenstelsel in het leven geroepen om de ontsluiting van medische gegevens richting PGO’s te regelen. Doel hiervan is de patiënt controle te geven over de eigen medische gegevens, doordat deze bij meerdere zorgverleners gestandaardiseerd gegevens kan opvragen. Patiënten kunnen zelf een PGO kiezen waarmee dit mogelijk is. Om de kwaliteit te kunnen borgen zijn er eisen opgesteld aan leveranciers van PGO’s die de gegevens opvragen via de informatiesystemen van de zorgverlener. En zorgverleners worden verplicht gegevens aan te bieden die dan vanuit PGO’s voor patiënten in te zien zijn. Een overzicht van alle PGO’s met een MedMij label vindt u op: http://pgo.nl en https://www.digitalezorggids.nl/

KIJKsluiter is een module die wij kunnen integreren in de Uw Zorg online patiëntenomgeving. De module is zowel via de website als de app beschikbaar. De patiënt kan in het medicatieoverzicht klikken op de Bijsluitervideo van de medicatie waarvan hij of zij de animatievideo van wilt bekijken. Het voordeel van deze integratie is dat de patiënt niet meer hoeft in te vullen welk geslacht of leeftijd zij hebben. Zij hoeven alleen door te geven waarvoor ze de medicatie gebruiken om de juiste video te kunnen bekijken.

Met DigiD als toegangsmethode op het Uw Zorg online platform kunnen uw patiënten makkelijk en veilig inloggen met een persoonlijke DigiD. Door uw patiënten op het Uw Zorg online platform te laten aanmelden met DigiD krijgt u zekerheid over de registratie van deze persoon.

Het is voor patiënten alleen mogelijk om zelfmetingen te versturen als hier toestemming voor gegevens is in uw HIS. In elk HIS kan op patiëntniveau worden aangegeven of deze patiënt zelfmetingen mag doorsturen. Zie hiervoor de specifieke handleiding van uw HIS. Standaard staat de toestemming uit en kunnen patiënten geen zelfmetingen doorsturen. Bij toestemming kan de patiënt in Uw Zorg online metingen selecteren en deze vervolgens versturen naar de praktijk.

Het is mogelijk om de triage functionaliteit te integreren in de webagenda service van de Uw Zorg online patiëntenomgeving. Dit betekent dat patiënten die een afspraak willen maken eerst gevraagd wordt om enkele vragen over hun klacht te beantwoorden. Als de patiënt de triage invult dan is het afhankelijk van het urgentieniveau of de patiënt de mogelijkheid krijgt om een afspraak te maken via de webagenda, een e-consult kan versturen of dat de patiënt beter direct 112 of de huisartsenpost kan bellen.

Staat uw vraag er niet bij? Ga dan naar onze kennisbank voor meer informatie.