Toegankelijkheid

Gebruiksvoorwaarden Uw Zorg online

Versie 1.0 | 16 november 2022

Dit zijn de Gebruiksvoorwaarden voor de dienst Uw Zorg online. Deze wordt aangeboden door Pharmeon B.V.gevestigd aan Paasheuvelweg 25 in Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder inschrijvingsnummer 34127514 (hierna aangeduid als “Pharmeon”).

Onderstaande Gebruiksvoorwaarden beschrijven de voorwaarden waaronder gebruik mag worden gemaakt van de Uw Zorg online-applicatie. De Applicatie maakt het onder andere mogelijk om het medicatieoverzicht in te zien, de voorgeschreven medicijnen te bestellen, afspraken te maken, berichten te sturen naar de zorgaanbieder, het eigen dossier in te zien en een eConsult te starten. Op het moment dat de Applicatie wordt gebruikt zijn deze Gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Download de gebruikersvoorwaarden van Uw Zorg Online.