Toegankelijkheid

Studie bevestigt: Uw Zorg online belangrijk voor managen gezondheid

Voor 73% van de gebruikers speelt Uw Zorg online een belangrijke rol bij het managen van de gezondheid. Dit blijkt uit een onderzoek van de VU samen met Pharmeon, het bedrijf achter deze persoonlijke gezondheidsomgeving. De motivatie voor het gebruik hangt af van de gezondheidssituatie van de zorgconsument, volledigheid van de informatie en de aanbeveling door de zorgverlener. De studie laat duidelijk zien dat Uw Zorg online in een belangrijke maatschappelijke behoefte voorziet.

Verschillende zorgconsumenten, verschillende wensen

Zorgconsumenten met meerdere of chronische gezondheidsproblemen hebben behoefte aan het teruglezen van gezondheidsinformatie na afspraken of onderzoeken. Zij geven aan dat dit een gevoel van controle geeft. Het biedt handvaten voor het opzoeken van extra gezondheidsinformatie en geeft inzicht in het eigen gezondheidsproces.

Gezonde zorgconsumenten met een nieuwsgierige of innovatieve persoonlijkheid gebruiken Uw Zorg online uit interesse en om praktische redenen, zoals efficiëntie. De gezonde zorgconsumenten met een terughoudende en verlegen persoonlijkheid zien Uw Zorg online vooral als een laagdrempelige en veilige manier van contact met hun huisarts.

Ik praat makkelijker met mijn huisarts, als ik een bericht heb gestuurd. Ik was voorheen zenuwachtig en onrustig voor de afspraak in de spreekkamer. Nu hij van te voren al meer over de situatie weet, voel ik me in de praktijk meer op mijn gemak.

Marjolein

Online dossierinzage en medicatie meest gebruikt  

De meest gebruikte functies, zijn het bestellen van medicijnen (83%) en nalezen van het online dossier (73%). Ruim de helft van de gebruikers wisselt via de app berichten uit met hun zorgverlener (55%) of maakt online een afspraak (53%). Uit de interviews blijkt dat de Uw Zorg online app voor gebruikers vooral een ondersteunende app is doordat ze:

  1. Makkelijk medicijnen kunnen bestellen
  2. Een beter overzicht hebben welke diagnoses zijn gesteld en onderzoeksresultaten zelf kunnen vergelijken
  3. Laagdrempelig een vraag kunnen stellen aan hun huisarts
  4. Afspraken kunnen maken op het moment dat het hun uitkomt zonder telefonisch in de wacht te staan.

Een ruime meerderheid van de gebruikers is tevreden (66%) over de app, vindt deze makkelijk te gebruiken (76%) en zou deze aanbevelen aan vrienden en familie (NPS 45).

Het dossier lijkt me wel makkelijk, vooral voor mijn bewustzijn, want ik vergeet soms waarvoor ik allemaal allergisch ben.

Valerie

Huisarts belangrijk als vertrouwde adviseur

De huisarts speelt een grote rol bij de kennismaking met en het vertrouwen in de app. Bijna driekwart van de gebruikers kiest de app omdat de huisarts deze aanbevolen heeft. De rest leert de app kennen via internet (14%) , familie (4%) of vrienden (2%). Niet-gebruikers gaven aan niet door hun huisarts te zijn ingelicht over Uw Zorg online en willen wel graag dat dit gebeurt. Dit geeft hen meer vertrouwen in de veiligheid en betrouwbaarheid van de app.

Als mijn huisarts mij goed zou informeren over hoe zij met Uw Zorg online omgaan, dan zou ik daar wel vertrouwen in hebben.

Rick

Complete en multidisciplinaire informatie belangrijk  

Een deel van de geïnterviewde gebruikers geeft aan informatie in het dossier bij hun zorgverlener te missen of te summier te vinden. Compleetheid van informatie verhoogt het gevoel van overzicht en controle over het gezondheidsproces en motivatie om de app te (blijven) gebruiken. Gebruikers willen graag één omgeving waarin zij al hun gezondheidszaken kunnen regelen. Naast de huisarts zijn de belangrijkste zorgverleners die men toe wil voegen: apotheker (66%), specialist (49%), tandarts (42%) en fysiotherapeut (31%). Op het moment van het onderzoek konden gebruikers al hun apotheek toevoegen aan Uw Zorg online, één op de vijf had dit gedaan. Dit samen laat de behoefte aan een volledige en multidisciplinaire omgeving zien.

Hoe meer diensten je kunt integreren in één platform hoe beter dat is. Dan trek je meer mensen toe naar 1 centrale applicatie.

Henk

Hoe verder?

De studie maakt duidelijk dat Uw Zorg online nu al op grote schaal voorziet in een belangrijke behoefte: het managen van de gezondheid. Het onderzoek geeft inzicht in hoe we zorgconsumenten verder kunnen ondersteunen. We werken met een panel van Uw Zorg online gebruikers verder aan het personaliseren van de app. Met de stichting OPEN, MedMij, zorgkoepels, patiëntenfederaties en leveranciers van zorginformatiesystemen breiden we de geboden functionaliteit verder uit. Tenslotte hebben we onze toolkit uitgebreid om zorgverleners beter bij de implementatie en promotie van Uw Zorg online te ondersteunen.

Over het onderzoek ‘Adoptie van een persoonlijke gezondheidsomgeving door patiënten’

De studie naar het gebruik van Uw Zorg online is uitgevoerd in samenwerking met de VU in de eerste helft van 2021 door onderzoekster Leanne Koningen. 2711 gebruikers deden mee aan het onderzoek, dat door middel van online enquêtes en diepte interviews is uitgevoerd. Met ruim anderhalf miljoen gebruikers en 2000 aangesloten zorgpraktijken is Uw Zorg online één van de toonaangevende landelijke digitale persoonlijke gezondheidsomgevingen met een gemiddelde adoptiegraad van 25% per huisartspraktijk en jaarlijks vijf miljoen online transacties (herhaalrecepten, dossierinzage, afspraken en eConsulten). Inzicht in ervaringen en wensen van gebruikers is essentieel om het gebruik te optimaliseren en beter in te kunnen spelen op de bestaande vraag naar online zorgoplossingen (70% van de zorgconsumenten).  Op deze manier willen we bijdragen aan het bereikbaar maken en houden van de zorg in Nederland samen met onze gebruikers. Op verzoek mailen we u het volledige onderzoeksrapport. Neem contact met ons op via nieuws@pharmeon.nl.