Toegankelijkheid

Jaarcijfers 2021: Uw Zorg online gebruik stijgt 170%

De Uw Zorg online jaarcijfers van 2021 laten een enorme stijging zien van het gebruik van online diensten. In totaal werden Uw Zorg online diensten 7,3 miljoen keer gebruikt: 170% meer dan het jaar ervoor. Het totaal aantal online gebruikers steeg met 40% naar 1,9 miljoen bij 2.200 aangesloten huisartsen en apotheken. Meer dan 650.000 patiënten registreerden zich afgelopen jaar als nieuwe gebruiker.

Per dag een uur extra tijd voor de praktijk

Wieger Vos , directeur Pharmeon: “We zien dat in 2021 de groei van het online zorggebruik door COVID doorzette. Berekeningen tonen aan dat praktijken gemiddeld één uur per dag extra kunnen besteden aan zorg, als zij Uw Zorg online effectief inzetten.
Verder blijkt online dossierinzage in een grote behoefte te voorzien. Een studie door de VU toont aan dat patiënten het platform belangrijk vinden voor het regelen van hun gezondheid. Complete dossierinformatie en het gemak vinden zij daar bij essentieel.

Meer personalisering en meer zorg op één plek

Vos vervolgt: “Patiënten geven ook aan dat ze meer informatie en zorg op één plek willen. Ook bleek uit het onderzoek dat de wensen van verschillende soorten patiënten anders zijn. Door ons platform verder te personaliseren, meer typen zorgverleners toe te voegen aan Uw Zorg online en de nieuwe MedMij-route, willen we hier in voorzien. Tegelijk ontwikkelen we met partners toepassingen die de zorg nog meer ontlasten. Zoals bijvoorbeeld de zelftriage Moet Ik Naar de Dokter. In 2021 werd er voorafgaand aan een consult 16748 keer een eerste triage door patiënten gedaan.