Uw Zorg online nu ook voor tandartsen

Uw Zorg online nu ook voor tandartsen

Uw Zorg online breidt uit naar de tandartsen. U kunt nu via de Uw Zorg online patiëntenomgeving en de app, naast huisarts en apotheek, nu ook online bij uw tandarts terecht voor het veilig uitwisselen van berichten.

Inmiddels gebruiken twee miljoen patiënten Uw Zorg online voor inzage in hun medisch dossier, labuitslagen, herhaalrecepten, afspraken of het stellen van vragen.

Livegang

De livegang voor tandartsen is van start gegaan met een geselecteerd aantal praktijken. Via een feedbackmodule worden de ervaringen van patiënten gemeten. Daarna komt de service breed beschikbaar.

MedMij

Binnenkort kunt u als Uw Zorg online gebruiker ook via MedMij, de Nederlandse standaard voor gegevensuitwisseling, medische gegevens opvragen.

Met de introductie van tandartsen op het Uw Zorg online platform en de MedMij ontsluiting breiden we de mogelijkheden van Uw Zorg online als persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) verder uit.

Over Uw Zorg online

Digitalisering maakt zorg bereikbaar en geeft u regie over uw gezondheid. De digitale omgeving ‘Uw Zorg online’ van Pharmeon verbindt zorgpraktijken en patiënten, veilig en efficiënt. U heeft met Uw Zorg ohttp://www.uwzorgonline.nl/nline uw medische gegevens en zorgverleners altijd bij de hand.