Beeldbellen direct vanuit Uw Zorg online

Beeldbellen direct vanuit Uw Zorg online

Het is mogelijk om via de app of het portaal een beeldbelafspraak te maken met de huisarts. Na het maken van een beeldbelafspraak via de webagenda ontvangt u de link naar het gesprek direct binnen de Uw Zorg online omgeving. De arts vindt de link direct in zijn informatiesysteem. Dit scheelt u en uw huisarts onnodige handelingen.

Check of uw huisarts deze functie beschikbaar heeft gesteld.

 

Lees ook: Welke afspraak maakt u?