Toegankelijkheid

Wat is verificatie in twee stappen?

Inloggen met verificatie in twee stappen is veiliger en verkleint de kans dat anderen toegang krijgen tot uw account of gegevens. Met verificatie in twee stappen gebruikt u uw wachtwoord en een authenticator app om in te loggen.

Andere namen voor verificatie in twee stappen zijn: tweefactorauthenticatie (2FA), tweestaps-verificatie, tweetraps-authenticatie of meerfactorauthenticatie (MFA).