Toegankelijkheid

Ik ben de enige die mijn e-mailadres gebruikt, waarom krijg ik dan het servicebericht?

Het kan voorkomen dat u een servicebericht van Uw Zorg online heeft ontvangen met het verzoek om uw e-mailadres aan te passen, terwijl u de enige bent die het e-mailadres gebruikt. Daar kunnen een aantal redenen voor zijn:

  • U heeft per ongeluk in een van uw accounts uw geboortedatum verkeerd ingevuld. Controleer dit in uw accounts en pas het aan naar de correcte geboortedatum.

  • Een van de accounts is in het verleden aangemaakt bij een vorige huisarts of apotheek, waar u mogelijk al jaren geen patiënt meer bent. Vraag in dit geval uw oude zorgverlener om uw account te verwijderen.

  • U heeft in het verleden zorg verleend voor een ander persoon, maar dat is niet meer van toepassing. In dit geval vraagt u de zorgverlener om het account te verwijderen.