Toegankelijkheid

Wat is MedMij?

MedMij is een Nederlandse standaard voor het delen van gezondheidsgegevens. Bij zorgverleners die hierop zijn aangesloten, kunt u bijvoorbeeld uw medisch dossier opvragen. Op dit moment kan dit bij huisartsen en een beperkt aantal ziekenhuizen en GGZ-instellingen.

Uw Zorg online is aangesloten bij MedMij. Meer informatie leest u op: http://www.medmij.nl.

Is uw huisarts aangesloten bij Uw Zorg online? Dan kunt u uw dossier ook bekijken via ‘Uw dossier’ in de Uw Zorg online app of via de patiëntenomgeving op de website van uw huisarts. Hier kunt u ook gebruik maken van de andere diensten die uw praktijk online biedt, zoals het stellen van vragen of het maken van een afspraak.