Toegankelijkheid

Waarom kan ik online geen medicijnen aanvragen?

Maakt uw apotheek of huisartsenpraktijk geen gebruik van de receptservice? Dan kunt u geen medicijnen bestellen via de app of website. Neem bij vragen of opmerkingen contact op met uw praktijk of apotheek.

Maakt de apotheek of huisartsenpraktijk wel gebruik van de receptservice dan kunnen er verschillende redenen zijn waarom uw medicijnen uit de lijst verdwijnen/niet te bestellen zijn.

Medicijnen zijn zichtbaar en te bestellen als:

  • Medicijnen de status chronisch hebben. Dan mag u ze altijd bestellen zonder tussenkomst van uw huisarts.

  • Medicijnen een datum in de toekomst hebben. Dan mag u tot die datum de medicijnen herhalen.

  • U een tegoed heeft voor medicijnen. U mag dan de medicijnen een aantal keren herhalen.

Staan uw medicijnen er niet tussen dan moet u contact opnemen met uw apotheek of huisarts om de medicijnen opnieuw te herhalen. 

Het komt er namelijk op neer dat het Uw Zorg Online patiëntportaal technisch gezien de informatie kan weergeven, maar dat wellicht de informatie geblokkeerd is/niet aangeleverd wordt door de informatiesystemen die de apotheken of huisartspraktijken gebruiken. Zolang de informatie niet aangeleverd wordt kan het niet weergegeven worden.