Toegankelijkheid

Hoe kan ik mijn Uw Zorg online account verwijderen?

Wilt u geen gebruik meer maken van de patiëntenomgeving? U kunt uw account zelf verwijderen door onderstaande stappen te doorlopen.
Let op: het verwijderen van uw account kan alleen via de website van uw zorgverlener en nog niet via de Uw Zorg Online app.

  1. Ga via de website van uw zorgverlener naar de Patiëntenomgeving.

  2. Log in met uw gebruikersnaam en wachtwoord of met DigiD als uw praktijk dat aanbiedt.

  3. Klik rechtsboven op uw naam.

  4. Klik in het uitklap-menu op Mijn gegevens.

  5. Klik in het overzicht dat u ziet op Accountinformatie.

  6. Aan de rechterkant staat Uw account verwijderen.

  7. Klik op Account verwijderen. U wordt de vraag gesteld of u echt uw account wilt verwijderen. Klik nogmaals op Account verwijderen.

Let op: Bovenstaande acties gaan alleen om uw Uw Zorg Online account en de koppeling met het informatiesysteem van uw zorgverlener. Voor het verwijderen van uw gegevens en dossier bij uw praktijk gelden andere regels. Neem hiervoor contact op met uw praktijk.