Uw Zorg online behaalt MedMij PGO label

Uw Zorg online behaalt MedMij PGO label

Het MedMij-label is binnen voor Uw Zorg online!

Met ruim 1400 aangesloten praktijken zijn we het eerste grote digitale zorgplatform in Nederland dat het officiële stempel ‘Persoonlijke Gezondheidsomgeving’ (PGO) mag voeren. De eerste PGO vanuit de eerste lijn is een feit.

Eén miljoen Uw Zorg online gebruikers krijgen toegang tot zorggegevens die via de MedMij infrastructuur in PGO’s beschikbaar zullen komen. De informatie is op te vragen, op te slaan en is binnen de vertrouwde Uw Zorg online omgeving te delen met de eigen zorgverlener.

Directeur Gideon Kreytz: “Meer en meer zorginformatiesystemen en zorgverleners zullen gegevens  aanbieden aan PGO’s. Door vanuit Uw Zorg online toegang te bieden tot de via MedMij beschikbare informatie combineren we regie over eigen gezondheid met de vertrouwde zorg van bijvoorbeeld de huisarts en apotheek. We zien hier veel voordelen in voor zowel de zorgconsument als voor de zorgverlener. Informatie is eenvoudig en snel op het juist moment op te halen en te gebruiken. Een volgende stap voor ons is om ook de online dossierinzage, die per 1 juli 2020 verplicht is voor alle zorgverleners, voor onze klanten en gebruikers te regelen”.

 

Over MedMij

MedMij is dé Nederlandse standaard voor het veilig uitwisselen van gezondheidsgegevens tussen u en de zorgverleners en gezondheidsprofessionals. Alleen partijen die aan MedMij voldoen, mogen het MedMij-label gebruiken. Voor een overzicht van alle gecertificeerde partijen: https://www.medmij.nl/pgo/. Het label staat op apps, websites of een PGO. Ook zorgaanbieders of andere gezondheidsprofessionals die via hun ICT-leverancier zijn aangesloten bij MedMij mogen het label voeren.

Over Uw Zorg online

Uw Zorg online is het platform van Pharmeon voor veilige en efficiënte communicatie tussen zorggebruiker en zorgverlener. Het bestaat uit een beveiligde website en app inclusief koppeling met het informatiesysteem van de zorgpraktijk.  Met de meeste huisarts- en apotheeksystemen is de gegevensuitwisseling gerealiseerd. Herhaalrecepten, eConsults en afspraken staan direct in het systeem van de praktijk. De omgeving is beschikbaar zowel