NEN 7510 en ISO 27001 gecertificeerd

NEN 7510 en ISO 27001 gecertificeerd

18 september 2019

We zijn NEN 7510 en ISO 27001 gecertificeerd! 18 september hebben we de officiële certificaten in ontvangst mogen nemen van audit-organisatie DigiTrust. Ons managementsysteem voor informatiebeveiliging is op orde. En we voldoen nu aan alle voorwaarden, zodat u Uw Zorg online binnenkort als volwaardige Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) aan uw patiënten kunt aanbieden.

“Met Uw Zorg online bieden we ondertussen voor bijna een miljoen mensen een communicatieplatform waarmee ze in contact staan met hun zorgverleners. Het is belangrijk dat we laten zien dat we bewust met onze verantwoordelijkheid omgaan. Certificering is daar een onderdeel van. Nu we aan de Uw Zorg online omgeving een PGO-functionaliteit toevoegen via de MedMij-integratie, is dit nog meer van belang”, legt Gideon Kreytz, directeur Pharmeon uit.

Marco Bijl, directeur DigiTrust: “Mooi dat wij Pharmeon mochten beoordelen en dat ze nu deze certificeringen hebben. Pharmeon heeft de informatiebeveiligingsrisico’s goed gemanaged en onder controle. Een bewijs voor alle klanten en belanghebbenden dat hiermee binnen de organisatie goed wordt omgegaan”.


Over ISO 27001 en NEN 7510

Het ISO 27001 certificaat is een internationale standaard voor informatiebeveiliging, gericht op het procesmatig inrichten van beveiligingsmaatregelen. De NEN 7510 norm is vergelijkbaar met de ISO 27001 standaard, maar verder toegespitst op informatiebeveiliging in de zorgsector. Het geeft klanten de zekerheid dat Pharmeon de informatiebeveiliging beheerst, optimaal heeft geïmplementeerd en continu werkt aan verbeteringen.

 

Over Uw Zorg online

Uw Zorg online is hét digitale platform voor veilige en efficiënte communicatie tussen zorggebruiker en zorgverlener. In gebruik bij 900.000 patiënten en 1200 huisartsen, apotheken en diverse regionale samenwerkingsverbanden, als app, praktijkportaal en regio-app. Integratie met diverse eerstelijnszorgsystemen maakt naadloze verwerking direct in het systeem van de praktijk mogelijk. Uw Zorg online kwalificeert zich om voor 2020 te voldoen aan de MedMij eisen voor PGO’s en het programma OPEN.