Ik wil geen gebruik meer maken van Uw Zorg online

Wilt u geen gebruik meer maken van de patiëntenomgeving? Neem dan contact op met uw praktijk. Zij moeten het volgende doen:

  1. De koppeling van uw account met het systeem van de praktijk verwijderen.
  2. Uw account uit de patiëntenomgeving verwijderen.

Let op: Bovenstaande acties gaan alleen om uw koppeling met het informatiesysteem van uw praktijk en uw account in de patiëntenomgeving. Voor het verwijderen van uw gegevens en dossier bij uw praktijk gelden andere regels. Neem hiervoor contact op met uw praktijk.

In de toekomst kunt u uw account via de patiëntenomgeving verwijderen.