Amsterdam UMC zet ‘Uw Zorg online’ in voor valpreventie onderzoek

Amsterdam UMC zet ‘Uw Zorg online’ in voor valpreventie onderzoek

Met big data en slimme software patiënten met een verhoogd valrisico beter opsporen en vallen voorkomen. Dat is de inzet van het onderzoeksprogramma ‘Snowdrop’ dat 18 februari van start ging in een samenwerking tussen Amsterdam UMC, Universiteit van Amsterdam, Elsevier, ExpertDoc en  Pharmeon.

Verwondingen door vallen vormen een groeiend maatschappelijk probleem. Onder ouderen is het de belangrijkste reden voor een bezoek aan de spoedeisende hulp (100.000 per jaar). En in 2016 was het doodsoorzaak nummer acht in Nederland. Medicijnen zijn een belangrijke risico-factor voor vallen. Onduidelijk is nog welke personen vooral risico lopen en daarmee welk medicatiebeleid zinvol is.

Het Snowdrop-onderzoek wil een bijdrage leveren aan deze problematiek door:

  1. Het ontwikkelen van een voorspellingsmodel, op basis van big data, dat aangeeft wanneer iemand verhoogde kans heeft om te vallen.
  2. Met het voorspellingsmodel een gezamenlijk medicatiebeleid ontwikkelen tussen huisarts en patient, gericht op het vermijden van vallen.

Het voorspellingsmodel inclusief uitleg zal worden ingebed in NHGDoc (een beslissingsondersteunend systeem) en gepersonaliseerde informatie bieden voor huisartsen via hun EPD en voor patiënten via het patiëntportaal ‘Uw Zorg online’ van Pharmeon.

André Blom, apotheker en manager business development bij Pharmeon: “We kijken er naar uit om samen met onze partners aan de slag te gaan en bij te dragen aan een oplossing voor dit urgente maatschappelijk probleem. eHealth, big data en artificiële intelligentie (AI) hebben grote potentie om de zorg te verbeteren. ‘Uw Zorg online’ vormt met 1 miljoen actieve gebruikers een waardevol platform om deze nieuwe innovatieve technologieën te onderzoeken en op te schalen”.

Over Snowdrop

Snowdrop is onderdeel van het Commit2data onderzoeks- innovatieprogramma voor publiek-private partnerships van het NWO en kent een looptijd van 5 jaar. Bij het project zijn de volgende onderzoeksinstituten en bedrijven betrokken: Medische Informatiekunde (AMC), Geriatrie (AMC), Eerstelijnszorg (AMC),  Epidemiologie en Biostatistiek (VUmC), Klinische Farmacologie en Farmacie (VUmC), Amsterdam School of Communication Research (UvA), Elsevier BV, ExpertDoc BV, Pharmeon BV.

Meer informatie vindt u op commit2data.nl.